เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (026-1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อเรื่อง ให้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) มีผลบังคับใช้463 kB
Download this file (026-2.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการพิจารณา ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560973 kB

bankholocal