เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประกอบด้วย 1.สนามกีฬา อบต.(1) สนามฟุตบอล

               2.สนามกีฬา หมู่ 1,หมู่ 6 สนามตระกร้อ

               3.สนามกีฬา หมู่ 1,หมู่ 6(2) สนามตระกร้อ

               4.สนามกีฬา หมู่ 2(2) สนามบอลเลย์

               5.สนามกีฬา หมู่ 2 สนามเปตอง

               6.สนามกีฬา หมู่ 3,หมู่ 5 สนามบอลเลย์

               7.สนามกีฬา หมู่ 4 สนามตระกร้อ

               8.สนามกีฬา อบต.(2) สนามบอลเลย์

               9.สนามกีฬา อบต.(3) สนามบอลเลย์

             10.สนามกีฬา อบต.(4) สนามตระกร้อ

             11.สนามกีฬา อบต.(5) สนามเปตอง

             12.สนามกีฬา อบต.(6) สนามบอลเลย์

             13.สนามกีฬา อบต.(7) ลานอุปกรณ์ออกกำลังกาย

             14.สนามกีฬา อบต.(8) สนามตระกร้อ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

 

bankholocal