เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

⇒ ที่อยู่ : เลขที่ 139 หมู่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

⇒ รหัสไปรษณีย์ : 41160

⇒ โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4221-9978

⇒ โทรสาร : 0-4221-9978

⇒ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⇒ เว็บไซต์ : www.bankholocal.go.th

⇒ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน : www.bankholocal.go.th

bankholocal1

bankholocal2

 ⇒ ทาง page Facebook : https://www.facebook.com/bankholocal/

bankholocal3

bankholocal4

⇒ ทางแผ่นที่ google map : https://goo.gl/maps/sfToBQB7PR7sxTu78

bankholocal5

bankholocal