เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ที่อยู่:
139 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41160
ประเทศไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
0-4221-9978
โทรสาร:
0-4221-9978
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:

สถานที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : 139 หมู่ 2  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

รหัสไปรษณีย์ : 41160

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4221-9978

โทรศัพท์กองคลัง : 0-4221-9849

โทรสาร : 0-4221-9978

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.bankholocal.go.th